مبدل RS485 به دیجیتال تک کانال

مبدل RS485 به دیجیتال  تک کانال

برد تبدیل RS485  به سیگنال دیجیتال
تک کانال
جهت افزایش فاصله پیکسل و کنترلر